top of page

Algemene Voorwaarden

Gegevens fotograaf

Website: www.chantalmaesphotography.be
Telefoon : +32 (0)4 97431065
BTW :  BE0645878359

Bij het maken van een afspraak bij Chantal Maes Photography gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

Een paar algemene zaken

 • Chantal Maes Photography kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.

 • Stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, en nog veel meer….

 • Doet haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken.

 • Aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.

 • Behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

 • De foto’s op www.chantalmaesphotography.be mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Chantal Maes. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.

 • Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dan moet je dat direct tegen mij zeggen. Dat geeft mij namelijk de kans om iets anders te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.

 • Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera.

 • Het is niet mogelijk om RAW bestanden en of onbewerkte foto's te ontvangen of bekijken na de reportage. Chantal Maes Photography selecteert de foto's die aan de kwaliteitsnormen voldoen en zal deze bewerken en tonen in de online galerij.

 • In de omgeving van de fotostudio kunnen huisdieren (honden) rondlopen. Chantal Maes Photography is niet aansprakelijk voor eventuele allergische reacties of schade naar aanleiding hiervan

Levering fotomateriaal

De beeldselectie van alle reportages wordt door Chantal Maes Photography gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Chantal bepaald. Alle files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving. 

Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor Chantal Maes Photography typerende wijze van bewerken. RAW bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is, Uiteraard met de hoogste mogelijke resolutie in jpg en zo groot mogelijk.

De bewerkte foto’s worden binnen 2-3 weken na de reportage geleverd in een online galerij, tenzij anders is overeengekomen. In deze galerij kan worden aangegevens middels het selecteren van favorieten welke foto’s men wenst te ontvangen. Als dit meer bestanden zijn dan vooraf afgesproken, worden de afbeeldingen verzonden wanneer de aanvullende factuur is ontvangen door Chantal Maes Photography.

Voor bruidsfotografie: Alle bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen zes weken na de reportage geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

Algemeen:

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden zowel versie voor webgebruik als hoge resolutie op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Chantal Maes Photography. Oftewel geen filters of eigen bewerkingen over mijn foto’s. De aangeleverde foto’s mogen natuurlijk wel online geplaatst worden met naamsvermelding.

Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde verkleinde foto’s met logo, of wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt:
foto: Chantal Maes Photography - www.chantalmaesphotography.be.  Mee fotograferen door derden tijdens de fotoshoot is niet toegestaan.

Auteursrechten:

Auteursrecht van de foto’s 

–       Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
–       Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s met watermerk mogen wel gedeeld worden op Social media.
–       Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.
–       Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven.
–       Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
–       De klant geeft Chantal Maes Photography toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet (zoals blog/portfolio/social  

         media/Facebook/Etsy/Instagram/Pinterest/wedstrijden) en in drukwerk (zoals bijvoorbeeld flyers, demo-albums of visitekaartjes). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.

–       De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.
–       De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden vermeld te worden : Foto’s gemaakt door Chantal Maes Photography – www.chantalmaesphotography.be

Eigendom Foto’s

Foto’s uit de reportage mogen door Chantal Maes Photography online en offline gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website of plaatsing op social media. Chantal Maes Photography blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s worden gebruikt voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit voor de reservering per email kenbaar te maken.

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden minstens zes maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up! Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. 

Album

Chantal Maes maakt het album op met de door jullie zelf gekozen fotobestanden. De foto’s voor het album dienen binnen 3 maanden te worden aangeleverd, zodat het album kan worden opgemaakt en besteld. Na een half jaar na de opnamedatum is het helaas niet meer mogelijk een album te bestellen, tenzij anders is overeengekomen. Offerten m.b.t. albumprijzen of zoals op deze website genoemd zijn tot drie maanden na opnamedatum geldig. Na deze tijd kan het zijn dat de tarieven zijn aangepast bij de drukker en daardoor dus ook bij mij.

Producten

Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij leverancier besteld.

Levertijd van de producten verschilt per product en kun je aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie.

Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst worden kenbaar gemaakt. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.

Fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.

Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant

Klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

Indien klant zelf producten besteld van  de door fotograaf aangeleverde cd/dvd/usbstick is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Cadeaubonnen

 • Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

 • Reportages die cadeau zijn gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

 • De bon representeert de waarde ten tijde van de aankoop. Als er na aankoop een prijswijziging plaatsvindt vóórdat de bon ingewisseld is dan moet het verschil bij betaald worden om recht te hebben op de service.

 • Cadeaureportages hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven reportages.

 • Reportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Neem op tijd contact op om een datum te plannen.

Wijze van betalen


Het bedrag dient uiterlijk de dag voor de shoot plaats vind op de rekening van Chantal Maes Photography te staan. Indien dit niet mogelijk is kan er contact op de dag zelf worden afgerekend. Extra bestellingen worden geleverd wanneer de aanvullende factuur is voldaan. 

Voor bedrijven:


Betaling na ontvangt van de factuur, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen.

Technische problemen

Chantal Maes Photography zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Canon met één camera en diverse lenzen in het hoogwaardig segment. 


Chantal Maes is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. 


Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u zsm op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

 1. Chantal Maes stelt een andere datum voor.

 2. Indien dit niet mogelijk is (bij bruiloften) stelt Chantal Maes een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter Chantal Maes Photography beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

 3. U heeft het recht het contract te ontbinden. 

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

 Annuleringsvoorwaarden

 • Annuleren kan alleen schriftelijk, via Whatsapp of per e-mail.

 • Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door Chantal Maes Photography. Voor annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • ​Tot een maand voor de reportage / uitgerekende datum wordt 30% van de kosten in rekening gebracht.

  • Tussen een maand en twee weken voor de reportage / uitgerekende datum wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

  • Tussen twee weken en 72 uur voor de reportage wordt 75% van de kosten in rekening gebracht.

  • 72 uur of korter voor de reportage wordt 100% van de gemaakte kosten in rekening gebracht.

  • Voor een huwelijk reportage wordt na het vastleggen van Chantal Maes Photography,  20% annulatiekosten aangerekend. 

 • Geldige redenen voor het annuleren van een reportage vallen onder ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc. mits het voorleggen van attest.

 • Chantal Maes Photography is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren. Chantal Maes zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit zich voordoet, is Chantal Maes Photography niet verplicht vervanging te regelen.

Privacy en persoonsgegevens

Chantal Maes Photography zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. 

Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

De Privacyverklaring van Chantal Maes Photography is van toepassing.

Disclaimer

Chantal Maes Photography is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Chantal Maes Photography geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Chantal Maes Photography en haar personeel.

bottom of page